zondag 11 mei 2014

Metaphors of Objectlessness

Theo van Doesburg


„Hammer and Saw”.

STILLEVENKOMPOSITIE DOOR V. HUSZAR.

(..)
Het behoort tot de allereerste beginselen tot het hooren van muziek en het zien van beeldende kunst den titel slechts als aanleiding tot een gehoor- of zichtbare compositie te beschouwen.
Hetzelfde geldt voor deze „Hamer en zaag” van Vilmos Huszàr.

Vilmos Huszàr. composition(hammer and saw 1917)

Wat is voor den kunstenaar de hamer? Zijn functie: het hameren. Wat is voor den kunstenaar de zaag? Haar functie: het zagen.
(What is the hammer to the artist? It's fuction: the hammering. What is the saw to the artist? Her function: the sawing (my translation))


(..) De rechthoekige beeldingsruimte is met beweging gevuld, een beweging, die het summum is van de verticale hamer-bewegingen en de daartegen ingaande zaagbewegingen. Hier is dus een ander leven uitgedrukt dan het leven der natuur; n.l. het leven der beweging met exact beeldende middelen. Is dit werk uitsluitend visueel? Neen. Volstrekt niet. Visueel is slechts dàt werk ’t welk ontstaat uit een uitsluitend zintuigelijke waarneming. 1). Bij een uitsluitend zintuigelijke waarneming, heeft er geen proces plaats in de ziel van den kunstenaar. De esthetische ervaring is er echter een van het heele wezen. Bij het zien van het hameren en zagen maakte de kunstenaar die bewegingen psychisch mede. Door de exacte beelding van dit proces dwingt hij den beschouwer deze bewegingen esthetisch mede te leven. Dit is beeldende omzetting van de realiteit. Dit is realisme.

Theo van Doesburg 1918
BIJLAGE VII VAN „DE STIJL” EERSTE
JAARGANG No. 3, STILLEVEN-
KOMPOSITIE (HAMER ER ZAAG)
VILMOS HUSZAR.

http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/de_stijl/001/003/images/036.pdf


Geen opmerkingen:

Een reactie posten